Hvad er en depression?

Depression

Depression er en gennemgribende tilstand, der udover personen selv, påvirker familie-, venner- og arbejdsrelationer. Man kan miste lysten til at tage initiativ og engagere sig. Interesser og beskæftigelser, som man tidligere syntes var sjove og rare forekommer ligegyldige. Klienten beskriver ofte symptomer som koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, tristhed og tomhed. Resultatet er, at den ramte begynder at isolere sig selv.

Tilstanden forekommer typisk efter en længerevarende stresset periode og / eller kan være associeret med lavt selvværd og angst.

Hvert år får omkring 10% af danskere en form for depression. Lette og moderate depressioner kan ofte behandles med gode resultater ved samtaleterapi (typisk kognitiv terapi). Moderate og svære depressioner behandles i nogle situationer med en kombination af antidepressiv medicin og samtaleterapi. Forskning peger på at klienter, der modtager psykoterapi har en større mulighed for at komme sig og senere klare sig uden terapi i forhold til medicin, der ofte kræver vedvarende behandling.

Depression er typisk en forbipasserende reaktion med en varighed på ca. 12 måneder. Forløbet forkortes ved behandling med 3. generation kognitiv terapi.

Vi behandler depression og laver foredrag om depression (oplysning og redskaber) for pårørende, depressionsramte, behandlere og interesserede. Se mere under kurser.

Aftal en tid

>Telefon og Email

Ring eller email for en tid 4245 4600
Vendersgade 4, 2. sal, 1363 København K.